top of page

Over deze pagina...

Op deze pagina vind je het psychologische aanbod dat vanuit deze conventie mogelijk is. Je vindt er de Oost-Vlaamse geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen en kan via diverse filters gericht op zoek gaan

Mogelijkheden & voorwaarden

Concreet:

- Dit aanbod richt zich tot personen met een lichte tot matig hulpvraag, die vermoedelijk in een kortdurende periode terug op weg kunnen. Hierbij in het bijzonder de meest kwetsbaren. 

- Dit aanbod geeft recht op sessies aan een verlaagd tarief (11€ of 4€ bij verhoogde tegemoetkoming)

Belangrijk: vanaf 1/2/2024 is het aanbod gratis voor personen onder 24 jaar.

- Iedereen kan zich aanmelden. Het aanbod is er voor alle burgers, in het bijzonder de meeste kwetsbare. 

- De eerste sessie is gratis

- Het aanbod is rechtstreeks toegankelijk: er is geen verwijsbrief nodig

- Iedere klinisch psycholoog of orthopedagoog onderaan deze pagina biedt deze hulp aan.

- De conventie voorziet sinds 2024 ook in gericht aanbod bij eetproblemen. Via de filter 'expertise' kan je momenteel al KPKO's vinden met expertise hierin. We zullen de komende maanden dit aanbod verder vormgeven en uitbreiden.

ffk_article_4.1.19.jpg

OVERZICHT GECONVENTIONEERDE KLINISCH PSYCHOLOGEN EN ORTHOPEDAGOGEN OOST-VLAANDEREN

Meer info voor burgers

Meer  info voor professionals

bottom of page